Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzkumu ledovcových souvků se v České republice většinou věnují nezávislí badatelé mimo instituce. O jejich činnosti informují zejména česká internetová média, sborník Archeologie Moravy a Slezska vydávaný regionální pobočkou ČAS pro Moravu a Slezsko a německý odborný časopis o souvcích Geschiebekunde aktuell vydávaný v Hamburku. O centru pro výzkum souvků v České republice, které je v Bolaticích, informace na adrese:

http://www.bolatice.cz/obec-bolatice/informace-o-obci/expozice-souvku/

Informace o klubu pro výzkum souvků také na stránkách České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu a Slezsko na adrese:

http://www.archeologie-ms.cz/spolky/klub-pro-vyzkum-souvku-pri-muzeu-souvku-v-bolaticich

Na těchto stránkách jsou především odkazy na mé články, které vyšly od roku 2006 v médiích. O nově objevených bludných balvanech, o nových pohledech na nálezy tak staré, jako je Porubský bludný balvan a o mnohém jiném z pravěku země, kterou poznamenal ledovec. Texty, které vyšly v elektronických médiích, lze použít pouze jako odkaz na zdroj, kde byly publikovány (t. j. s uvedením zdroje a jména autora). Ostatní texty a fotografie výhradně se svolením autora. Odkazy na autorovy publikace v celosvětově vedené bibliografii odborné literatury (Kaerlein International, stav k 11. 4. 2018) na str. 2849-2850. Ke stažení (48,2 MB) na:

https://www.geschiebekunde.de/pubs/kaerlein/

Navazující stránky Souvky Plus na:

https://souvky-plus.webnode.cz/.

 

© JUDr. Aleš Uhlíř 2015 

 

Uhlir.Al@seznam.cz

mobil: +420 602 855 072

tel.: +420 558 634 449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploria Slavíčeki - Korál pojmenovaný po Josefu Slavíčkovi

9. 10. 2020

Diploria Slavíčeki (Trauth, 1911), podle revize KÜHN 1936 Orbignygyra slaviceki (Trauth, 1911) je jeden z mnoha druhů korálů (tzv. "klokočovské korály"), které se nacházejí jako lokální souvky v okolí Příbora. Článek o korálu pojmenovaném po Josefu Slavíčkovi v Libhošťském zpravodaji č. 10 - říjen 2020 (str. 20-21) na: https://www.libhost.cz/lz-rocnik-2020/ds-1983/archiv=0

 

 

 

Bludný balvan ze slínovce

1. 9. 2020

Neobvyklý bludný balvan z Libhoště - Libhošťský zpravodaj, září 2020, str. 19-22. Dostupné na stránkách obce Libhošť. 

https://www.libhost.cz/lz-rocnik-2020/ds-1983/archiv=0

 

 

Neobvyklý bludný balvan z Libhoště

10. 8. 2020

Unikátní zahrada z bludných balvanů v Příboře

30. 7. 2020

Unikátní zahrada z bludných balvanů v Příboře (Měsíčník města Příbora, srpen 2020, str. 19. Dostupné na internetu na stránkách města Příbora).

 

Autor teorie kontinentálního zalednění Louis Agassiz dotčen "kulturou rušení"

20. 7. 2020

Bludný balvan zaznamenaný u Příbora na geologické mapě z roku 1861

13. 7. 2020

Článek v časopise pro popularizaci vědy OSEL (Objective Source E- Learning) o bludném balvanu, který byl zakreslen na Hoheneggerově mapě z roku 1861 a zřejmě jako jediný u nás z bludných balvanů zakreslených Hoheneggerem se dochoval: https://www.osel.cz/11270-bludny-balvan-zaznamenany-u-pribora-na-geologicke-mape-z-roku-1861.html

 

Zahrada z bludných balvanů v Příboře

11. 7. 2020

Ve Fotoalbu fotografie ze zahrady pana Aleše Nenutila s desítkami bludných balvanů a množstvím souvků na: 

https://souvky.estranky.cz/fotoalbum/zahrada-z-bludnych-balvanu-v-pribore/

 

Současný průzkum v Libhošti

31. 5. 2020

Na sérii tří článků o geologickém, paleontologickém a archeologickém průzkumu v Libhošti navazuje následující fotoreportáž. Hůrka a její okolí je kouzelná krajina. Je to místo, které již v dávných dobách muselo poutat lidskou pozornost a bylo osídleno (hojnost pramenů, pazourky v ledovcové moréně na svazích Hůrky, která je navíc výrazným orientačním bodem v krajině). Ne vždy jsou ale podmínky pro povrchový průzkum příznivé jako na fotografiích z května 2020. Nálezy jsou pestré - souvky nordických hornin, mezi nimi četné pazourky a velké množství drobných pazourků s bělavou patinou. Z fosilií zejména nálezy živočišných hub v křídových pazourcích. Na poslední fotografii malá ukázka z mnoha nálezů. Fotografie ve Fotoalbu na:  

https://souvky.estranky.cz/fotoalbum/pruzkum-v-libhosti--kveten-2020./ 

 

III. závěrečná část článku o výzkumech Josefa Slavíčka a průzkumu Libhoště Archeologickým klubem Příbor

29. 5. 2020

Třetí závěrečná část článku v Měsíčníku města Příbora z června 2020 na str.  16 - 17 dostupná na:

https://www.pribor.cz/base/files/attachments/356/51651-Mesicnik-mesta-Pribora-cerven-2020.pdf

 

 

II. část článku o geologicko-paleontologickém a archeologickém výzkumu Josefa Slavíčka v Libhošti a Klokočově

30. 4. 2020

Druhá část článku v Měsíčníku města Příbora z května 2020 na str. 17-18 dostupná na:

https://www.pribor.cz/base/files/attachments/356/51651-Mesicnik-mesta-Pribora-kveten-2020.pdf